ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Statybininkų g. 3. LT-50124 Kaunas
Tel.: +370 37 311 267
Faks.: +370 37 490 734
El.p.: info@kaunoratc.lt

LR teisės aktai

Spausdinimo versija

LR teisės aktų paieška

 

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 m.

 

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS

Kauno miesto atliekų tvarkymo planas

Kauno rajono atliekų tvarkymo planas

Jonavos rajono atliekų tvarkymo planas

Kaišiadorių rajono atliekų tvarkymo planas

Kėdainių rajono atliekų tvarkymo planas

Raseinių rajono atliekų tvarkymo planas

 

Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Kėdainių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Raseinių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

 

Įstatymai

 1. Atliekų tvarkymo įstatymas LR įstatymas Nr. IX-1004
 2. Aplinkos apsaugos įstatymas LR įstatymas Nr. I-2223
 3. Aplinkos monitoringo įstatymas LR įstatymas Nr. VIII-529
 4. Aplinkos oro apsaugos įstatymas LR įstatymas Nr. VIII-1392
 5. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-1190
 6. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517

 

Įsakymai

 1. Atliekų tvarkymo taisyklės LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. 217
 2. Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. 722
 3. Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės LR Aplinos Ministro įsakymas Nr. 444
 4. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586
 5. Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarka Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos Ministerijos direktoriaus Įsakymas Nr. 1-59
 6. Nuotekų tvarkymo reglamentas LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-236
 7. Vandens taršos pavojingom medžiagom mažinimo programa LR Aplinkos Ministerijos įsakymas Nr. D1-71
 8. Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarka LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. 408
 9. Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai LAND 19-99 LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. 342
 10. Taršos integruotos prevecijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. D1-330
 11. Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašas LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. D1-233
 12. Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklės LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. D1-232
 13. Pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo priemonių planas LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. D1-319
 14. Medicininių atliekų tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose 2006-2008 metų programa LR Aplinkos Ministro įsakymas Nr. V-1005

 

Nutarimai

 

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas LR vyriausybės nutarimas Nr. 519
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343
Valstybinė pavojingų atliekų tvarkymo 2006 - 2008 metų programa LR Vyriausybės nutarimas Nr. 19
Valstybės įmonės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 2006 - 2008 metų veiklos programa LR Vyriausybės nutarimas Nr. 560
Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą LR Vyriausybės nutarimas Nr. 780